Mệnh Lệnh Tuyệt Đối Của Bá Đạo Vương Tử Phần 2
Tác giả:Akua Uruu
Dịch giả:Phượng Vũ Đài
Phân loại:RomanceSchool LifeShoujoComedyManhua
last update time:24/08/2018
Xem phần 1 tại đây
Xem