Kỉ nguyên Trigger
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:ActionMangaMartial ArtsSci-fiAdventure
last update time:08/04/2022
Tại thành phố Mikado,bỗng dưng một ngày những cánh cổng kì lạ xuất hiện và đi từ đó ra là những kẻ địch đến từ các thế giới khác đe dọa sự tồn vong của thành phố.Thành phố đang gặp nguy hiểm thì những nhân vật bí ẩn sử dụng ''Trigger'' xuất hiện.Họ thành lập tổ chức tên gọi là Border để bảo vệ thành phố.Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào ?
Xem
Mục lục:
Chapter 1: Mikumo OsamuChapter 2: Kuga Yuuma p1Chapter 3: Kuga Yuuma p2Chapter 4: Mikumo Osamu p2Chapter 5: Kuga Yuuma p3Chapter 6: Đơn vị ArashiyamaChapter 7: Kitora Ai p1Chapter 8: Kitora Ai p2Chapter 9: Kitora Ai p3Chapter 10: Cán bộ cấp cao của Border ...Chapter 11: Jin YuuichiChapter 12: Amatori Chika p1Chapter 13: Amatori Chika p2Chapter 14: Phân đội của Miwa p1Chapter 15: Phân đội của Miwa p2Chapter 16: Phân đội của Miwa p3Chapter 17: Jin Yuuichi p2Chapter 18: Kuga YuugoChapter 19: Căn cứ TomakomaChapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131: +132Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 137.5Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157: - Tamakoma Second 18Chapter 158: - Tamakoma Second 19Chapter 159Chapter 160: - Hyuse 4Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165: Mikumo Osamu [Comeback sau hai năm]Chapter 166: - Tamakoma Second 21Chapter 167: - Suzunari-1 2Chapter 168: - Suzunari-1 3Chapter 169: - Tamakoma-2 22Chapter 170: Tamakoma-2 23Chapter 171: Hyuse 5Chapter 172: Hyuse 6Chapter 173: Azuma SquadChapter 174: Azuma squad 2Chapter 175: Hyuse 7Chapter 176: Eizo NetsukiChapter 177: Mikumo 17Chapter 178: Đội NinomiyaChapter 179: Chika Amatori 1Chapter 180: - Kazuma SatomiChapter 181: - Takuma YubaChapter 182: - Chi nhánh Tamakoma phần 6Chapter 183: - Chi nhánh Tamakoma phần 7Chapter 184: - Đội YubaChapter 185: - Đội Ninomiya Phần 2Chapter 186: - Hyuse phần 8Chapter 187: Đội Yuba Phần 2Chapter 188: - Hyuse phần 9Chapter 189: - Chika Amatori phần 8Chapter 190Chapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 196Chapter 197Chapter 198Chapter 199Chapter 200Chapter 201Chapter 202: - Galopoula Phần 14Chapter 203: - Bài kiểm tra viễn chinhChapter 204: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 2Chapter 205: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 3Chapter 206: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 4Chapter 207: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 5Chapter 208: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 6Chapter 209: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 7Chapter 210: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 8Chapter 211: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 9Chapter 212: - Bài Kiểm Tra Viễn Chinh phần 10Chapter 213: - Bài Kiểm Tra Viễn Chinh phần 11Chapter 214: - Bài Kiểm Tra Viễn Chinh phần 12Chapter 215: - Bài Kiểm Tra Viễn Chinh phần 13Chapter 217: Bài kiểm tra viễn chinh phần 15Chapter 218: Bài kiểm tra viễn chinh phần 16Chapter 219: Bài kiểm tra viễn chinh phần 17Chapter 220: - Bài kiểm tra viễn chinh: Phần 18Chapter 221: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 19