Onepunch Man
Tác giả:ONE - Murata Yuusuke
Dịch giả:TruyenTranh.net
Phân loại:ActionComedyManga
last update time:15/01/2022
Một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn... và mang đậm tính chất troll của tác giả. Onepunch-man là câu chuyện của 1 chàng thanh niên 23 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng điển trai nghiêm túc và tất nhiên là ế. Không hiểu vì biến cố gì mà tự nhiên lông tóc trên người của anh trụi lủi, sau đó anh mang trong mình khả năng siêu đặc biệt "Đấm phát chết luôn" nhằm bảo vệ trái đất và thành phố nơi anh sinh sống khỏi các sinh vật ngoài không gian (nhưng phá hoại cũng không kém).
Xem
Mục lục:
Chapter 0: Special chapChapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 18.5Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 22.5Chapter 22.6Chapter 22.7Chapter 23Chapter 23.5Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 28.5Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 35.1Chapter 35.2Chapter 36Chapter 36.5Chapter 37Chapter 38Chapter 38.5Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 41.1Chapter 41.2Chapter 41.3Chapter 42Chapter 42.5Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 45.2Chapter 46Chapter 46.2Chapter 46.5Chapter 46.6Chapter 47Chapter 47.1Chapter 47.2Chapter 47.5Chapter 47.6Chapter 48Chapter 48.5Chapter 49Chapter 49.1Chapter 49.2Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 53.2Chapter 53.5Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 56.5Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 66.5Chapter 66.6Chapter 67Chapter 67.2Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 70.5Chapter 71Chapter 71.5Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 77.5Chapter 77.6Chapter 78Chapter 78.5Chapter 79Chapter 79.5Chapter 80Chapter 80.5Chapter 81Chapter 81.5Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 85.5Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 90.5Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 93.5Chapter 94Chapter 95Chapter 95.1: Extra vol 11Chapter 96Chapter 97Chapter 97.5Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 101.1Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 105.1Chapter 105.5Chapter 106Chapter 106.5Chapter 107Chapter 107.1Chapter 107.5Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 111.5Chapter 112Chapter 113Chapter 113.1Chapter 114Chapter 114.5Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123: Full chap 123Chapter 124: Full chap 124Chapter 124.5Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 128.5Chapter 129Chapter 130: FullChapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 144.5Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 151.5Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 176.5Chapter 176.6Chapter 176.7Chapter 177Chapter 178Chapter 178.1Chapter 179Chapter 180Chapter 180.1Chapter 181.1Chapter 182.5Chapter 182.6Chapter 182.7Chapter 182.8Chapter 182.9Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 186Chapter 186.1Chapter 186.2Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 196Chapter 196.5Chapter 196.6Chapter 196.7Chapter 196.8Chapter 197Chapter 198Chapter 199Chapter 200Chapter 201Chapter 202Chapter 202.1Chapter 203