Giải Đấu Giữa Các Vũ Trụ Song Song
Tác giả:Gogeta Jr
Dịch giả:
Phân loại:Sci-fiShounenSupernaturalAdventureActionComedyMartial Arts
last update time:26/04/2020
Thế giới này tồn tại không chỉ một vũ trụ, mà còn tồn tại song song rất rất nhiều vũ trụ khác nhau. »»» Và đương nhiên Sôn Gô Ku và các bạn của mình cũng sẽ tồn tại song song ở các vũ trụ khác nhau, Tất cả bọn họ đã được tập hợp tham gia một cuộc thi đấu. Sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra tại đây...
Xem