Dungeon Seeker
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:ShounenDramaFantasyAdventureActionTragedy
last update time:21/04/2019
Một nhóm học sinh bị Chúa chuyển tới một thế giới khác (do ngài chán, méo có gì làm)
Xem