Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:ComedyXuyên KhôngManhua
last update time:06/03/2018
Thể loại : Xuyên không, nữ cường, tranh đấu. Nội dung: Đệ nhất nữ đặc công xuyên không trở về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư của phủ tướng quân. Từ tính tình nhu nhược bị áp bức đến trở thành đại tỷ. Ngoại trừ phải xử lí đám nữ nhân hay bắt nạt cô ra thì còn phải ......
Xem