Độc nhãn ác ma của ta
Tác giả:Morel
Dịch giả:Miêu Truyện
Phân loại:DramaFantasyRomanceComedyManhua
last update time:12/08/2018
Nữ tu tập sự Lộ Lộ vào nhầm nhà của độc nhãn ác ma trong truyền thuyết. Mà theo truyền thuyết thì đó là một ác ma tàn nhẫn, chuyên ăn tim người, nhưng khi gặp mặt lại hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng....Tình yêu cấm kỵ cùng những tội lỗi ....Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào ...
Xem