Ngạ Quỷ Vùng Tokyo phần 2
Tác giả:Ishida Sui
Dịch giả:Truyện QQ
Phân loại:MysterySeinenHorrorPsychologicalSupernaturalManga
last update time:03/07/2018
Tokyo Ghoul:RE là phần tiếp theo của Tokyo Ghoul, bối cảnh của truyện vẫn tập trung vào thành phố Tokyo, nơi những hiểm họa vẫn ngày đêm rập rình. Nơi đây, những sinh vật ăn thịt người bí ẩn, ghoul, đang hoành hành khắp thành phố. Sự tồn tại của những con ghoul vẫn mãi là một bí ẩn, gieo rắc kinh hoàng cho dân chúng Tokyo. Tại CCG, cơ quan duy nhất điều tra và giải quyết các trường hợp liên quan tới lũ ghoul, Haise Sasaki đã được giao cho một nhiệm vụ. Trong khi phải xử lý bốn đứa trẻ ngang bướng "Quinx", liệu chuỗi ngày kinh khủng của Haise đã bắt đầu?
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 3.5Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 23.1Chapter 23.5Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 31.1Chapter 31.2Chapter 31.5Chapter 32Chapter 32.5Chapter 33Chapter 33.1Chapter 33.2Chapter 33.5Chapter 34Chapter 35Chapter 35.1Chapter 35.2Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 44.1Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148: RawChapter 149: RawChapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163: Không thể phá vỡChapter 164: Bạch nhânChapter 165: Mờ nhạtChapter 166Chapter 167: Thấu suốtChapter 168: Vì đội nhómChapter 169Chapter 170: Tiến hoá và các vì saoChapter 171: Biến mấtChapter 172: Đủ rồiChapter 173: Vượt quaChapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179: Raw