Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc
Tác giả:Hồng Quân
Dịch giả:Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Phân loại:RomanceComedyManhuaXuyên không
last update time:17/11/2017
Nhan Thất trong lần đi leo núi lỡ lượm được một hòa thượng tóc trắng, căn cứ theo lời khai của hòa thượng, anh ta là người cổ đại vượt qua thời không mà đến, từ đó trong nhà lại nhiều thêm một cái miệng ăn…
Xem