Ma vương lão công khiếm điều giáo
Tác giả:Dazui
Dịch giả:Lạc Thiên Nhóm- TT8; Tuyệt Ái Lạc Thành
Phân loại:DramaRomanceManhua
last update time:06/11/2019
Nguồn: Lạc Thiên Nhóm (Truyện tranh 8) và Tuyệt Ái Lạc Thành Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu….
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53: Reup bản đẹpChapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92: » Tẩy chay Thư Tiểu Phù!!Chapter 93Chapter 94Chapter 95: » Không được làm hại Tiểu Phù!Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100: » Ngửi thấy rồi…… Cái mùi đó……Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108: » Ta sẽ không ấn ký lên ai cảChapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179Chapter 180Chapter 181Chapter 182Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 186Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 191: 192Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195: 196Chapter 197Chapter 198Chapter 199Chapter 200Chapter 201Chapter 202Chapter 203Chapter 204Chapter 205Chapter 206Chapter 207Chapter 208Chapter 209: 210Chapter 211: 212Chapter 213: 214Chapter 219: 221Chapter 217: VideoChapter 219: 221Chapter 222: 223Chapter 224Chapter 225Chapter 226: 227Chapter 228: 229Chapter 230Chapter 231Chapter 232Chapter 233Chapter 234Chapter 235Chapter 236Chapter 237Chapter 238Chapter 239Chapter 240Chapter 241Chapter 242Chapter 243Chapter 244Chapter 245Chapter 246Chapter 247Chapter 248