World Game
Tác giả:Ngày Đêm Toan Tính (日设月计)
Dịch giả:Lạc Thiên nhóm- TT8
Phân loại:HorrorManhua
last update time:17/11/2017
Nguồn Truyện: Lạc Thiên Nhóm- Truyện Tranh 8 8 người trong căn phòng trắng trống rỗng, không có thức ăn, không nước uống... Đứng trước nguy cơ phải ăn thịt đồng loại để sinh tồn, hô sẽ làm gì?
Xem