Đấu La Đại Lục
Tác giả:Đường Gia Tam Thiếu
Dịch giả:Hầm Truyện
Phân loại:ActionMysteryManhuaAdventure
last update time:19/04/2022
Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 42.5Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 48.5Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 59.5Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 144.5Chapter 145Chapter 146Chapter 146.5Chapter 147Chapter 147.5Chapter 148: - Hiểm Cảnh Đột PháChapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 155.5Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 175.5Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179Chapter 180Chapter 181Chapter 182Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 185.5: Ngoại truyệnChapter 186Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 190.5: Ngoại truyệnChapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 195.5: Ngoại truyện 2Chapter 196Chapter 197Chapter 198Chapter 199Chapter 200Chapter 200.5: Ngoại truyện 3Chapter 200.6: Ngoại truyện 4Chapter 200.7: Ngoại truyện 5Chapter 201Chapter 202Chapter 202.5: Ngoại truyện 6Chapter 203Chapter 204Chapter 204.5Chapter 205Chapter 206Chapter 207Chapter 208Chapter 209Chapter 210Chapter 211Chapter 212Chapter 213Chapter 214Chapter 215Chapter 216Chapter 217Chapter 218Chapter 219Chapter 220Chapter 221Chapter 222Chapter 223Chapter 224Chapter 225Chapter 226Chapter 227Chapter 228Chapter 229Chapter 230Chapter 231Chapter 232Chapter 233Chapter 234Chapter 235Chapter 236Chapter 237Chapter 238Chapter 239Chapter 240Chapter 241Chapter 242Chapter 243Chapter 244Chapter 245Chapter 246Chapter 247Chapter 248Chapter 249Chapter 250Chapter 251Chapter 252Chapter 253Chapter 254Chapter 255Chapter 256Chapter 257Chapter 258Chapter 259Chapter 260Chapter 261Chapter 261.5Chapter 262Chapter 263Chapter 263.5Chapter 264Chapter 264.5Chapter 265Chapter 265.5Chapter 266Chapter 266.5Chapter 267Chapter 267.5Chapter 268Chapter 268.5Chapter 269Chapter 268Chapter 268.5Chapter 269Chapter 272Chapter 273Chapter 273.5Chapter 274Chapter 274.5Chapter 275Chapter 275.5Chapter 276Chapter 276.5Chapter 277Chapter 277.5Chapter 278Chapter 278.5Chapter 279Chapter 279.5Chapter 280Chapter 280.5Chapter 281Chapter 281.5Chapter 282Chapter 282.5Chapter 283Chapter 283.5Chapter 284Chapter 284.5Chapter 285Chapter 285.5Chapter 286Chapter 286.5Chapter 287Chapter 287.5Chapter 288Chapter 288.5Chapter 289Chapter 289.5Chapter 290Chapter 290.5Chapter 291Chapter 291.5Chapter 292Chapter 292.5Chapter 293Chapter 293.5Chapter 294Chapter 294.5Chapter 295Chapter 295.5Chapter 296Chapter 296.5Chapter 297Chapter 297.5Chapter 298Chapter 298..5Chapter 299Chapter 299.5Chapter 300Chapter 300.5Chapter 301Chapter 301.5Chapter 302Chapter 302.5Chapter 303Chapter 303.5Chapter 304Chapter 304.5Chapter 305Chapter 305.5Chapter 306Chapter 306.5Chapter 307Chapter 307.5Chapter 308Chapter 308.5Chapter 309Chapter 309.5Chapter 310Chapter 310.5Chapter 311Chapter 311.5Chapter 312Chapter 312.5Chapter 313Chapter 313.5Chapter 314Chapter 314.5Chapter 315Chapter 315.5Chapter 316Chapter 316.5Chapter 317Chapter 317.5Chapter 318Chapter 318.5Chapter 319Chapter 319.5Chapter 320Chapter 321Chapter 321.5Chapter 322Chapter 322.5Chapter 323Chapter 323.5