Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị
Tác giả:Nhạn Quy Lai
Dịch giả:
Phân loại:DramaRomanceShoujoManhua
last update time:02/11/2018
"27 người vợ bé?!" Tên nam nhân đáng chết này, cô ở nơi này quên sống quên chết sinh con cho hắn vậy mà hắn lại từng người từng bước nạp thêm tiểu thiếp, lại còn dám kéo người đến phá quán! Thiếu tướng giỏi lắm, quân phiệt kiêu ngạo a! Muốn cưới tôi về sao?! Được, đầu tiên đem hết những quả mầm họa của hắn cùng với mấy người tiểu thiếp đó, đuổi ra khỏi cửa. Bằng không,.... Miễn bàn!!!
Xem