Conan
Tác giả:Gosho Aoyama
Dịch giả:Nhiều người dịch
Phân loại:DramaMysterySchool LifeTrinh Thám
last update time:15/07/2020
Mở đầu câu truyện, cậu học sinh trung học 16 tuổi Shinichi Kudo bị biến thành cậu bé Conan Edogawa. Shinichi trong phần đầu của Thám tử lừng danh Conan được miêu tả là một thám tử học đường. Trong một lần đi chơi công viên "Miền Nhiệt đới" với cô bạn từ thuở nhỏ (cũng là bạn gái) Ran Mori , cậu bị dính vào vụ án một hành khách trên Chuyến tàu tốc hành trong công viên, Kishida , bị giết trong một vụ án cắt đầu rùng rợn. Cậu đã làm sáng tỏ vụ án và trên đường về nhà, chứng kiến một vụ làm ăn mờ ám của những người đàn ông mặc toàn đồ đen. Kudo bị phát hiện, bị đánh ngất sau đó những người đàn ông áo đen đã cho cậu uống một thứ thuốc độc chưa qua thử nghiệm là Apotoxin-4869 (APTX4869) với mục đích thủ tiêu cậu. Tuy nhiên chất độc đã không giết chết Kudo. Khi tỉnh lại, cậu bàng hoàng nhận thấy thân thể mình đã bị teo nhỏ trong hình dạng của một cậu học sinh tiểu học....
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179Chapter 180Chapter 181Chapter 182Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 186Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 196Chapter 197Chapter 198Chapter 199Chapter 200Chapter 201Chapter 202Chapter 203Chapter 204Chapter 205Chapter 206Chapter 207Chapter 208Chapter 209Chapter 210Chapter 211Chapter 212Chapter 213Chapter 214Chapter 215Chapter 216Chapter 217Chapter 218Chapter 219Chapter 220Chapter 221Chapter 222Chapter 223Chapter 224Chapter 225Chapter 226Chapter 227Chapter 228Chapter 229Chapter 230Chapter 231Chapter 232Chapter 233Chapter 234Chapter 235Chapter 236Chapter 237Chapter 238Chapter 239Chapter 240Chapter 241Chapter 242Chapter 243Chapter 244Chapter 245Chapter 246Chapter 247Chapter 248Chapter 249Chapter 250Chapter 251Chapter 252Chapter 253Chapter 254Chapter 255Chapter 256Chapter 257Chapter 258Chapter 259Chapter 260Chapter 261Chapter 262Chapter 263Chapter 264Chapter 265Chapter 266Chapter 267Chapter 268Chapter 269Chapter 270Chapter 271Chapter 272Chapter 273Chapter 274Chapter 275Chapter 276Chapter 277Chapter 278Chapter 279Chapter 280Chapter 281Chapter 282Chapter 283Chapter 284Chapter 285Chapter 286Chapter 287Chapter 288Chapter 289Chapter 290Chapter 291Chapter 292Chapter 293Chapter 294Chapter 295Chapter 296Chapter 297Chapter 298Chapter 299Chapter 300Chapter 301Chapter 302Chapter 303Chapter 304Chapter 305Chapter 306Chapter 307Chapter 308Chapter 309Chapter 310Chapter 311Chapter 312Chapter 313Chapter 314Chapter 315Chapter 316Chapter 317Chapter 318Chapter 319Chapter 320Chapter 321Chapter 322Chapter 323Chapter 324Chapter 325Chapter 326Chapter 327Chapter 328Chapter 329Chapter 330Chapter 331Chapter 332Chapter 333Chapter 334Chapter 335Chapter 336Chapter 337Chapter 338Chapter 339Chapter 340Chapter 341Chapter 342Chapter 343Chapter 344Chapter 345Chapter 346Chapter 347Chapter 348Chapter 349Chapter 350Chapter 351Chapter 352Chapter 353Chapter 354Chapter 355Chapter 356Chapter 357Chapter 358Chapter 359Chapter 360Chapter 361Chapter 362Chapter 363Chapter 364Chapter 365Chapter 366Chapter 367Chapter 368Chapter 369Chapter 370Chapter 371Chapter 372Chapter 373Chapter 374Chapter 375Chapter 376Chapter 377Chapter 378Chapter 379Chapter 380Chapter 381Chapter 382Chapter 383Chapter 384Chapter 385Chapter 386Chapter 387Chapter 388Chapter 389Chapter 390Chapter 391Chapter 392Chapter 393Chapter 394Chapter 395Chapter 396Chapter 397Chapter 398Chapter 399Chapter 400Chapter 401Chapter 402Chapter 403Chapter 404Chapter 405Chapter 406Chapter 407Chapter 408Chapter 409Chapter 410Chapter 411Chapter 412Chapter 413Chapter 414Chapter 415Chapter 416Chapter 417Chapter 418Chapter 419Chapter 420Chapter 421Chapter 422Chapter 423Chapter 424Chapter 425Chapter 426Chapter 427Chapter 428Chapter 429Chapter 430Chapter 431Chapter 432Chapter 433Chapter 434Chapter 435Chapter 436Chapter 437Chapter 438Chapter 439Chapter 440Chapter 441Chapter 442Chapter 443Chapter 444Chapter 445Chapter 446Chapter 447Chapter 448Chapter 449Chapter 450Chapter 451Chapter 452Chapter 453Chapter 454Chapter 455Chapter 456Chapter 457Chapter 458Chapter 459Chapter 460Chapter 461Chapter 462Chapter 463Chapter 464Chapter 465Chapter 466Chapter 467Chapter 468Chapter 469Chapter 470Chapter 471Chapter 472Chapter 473Chapter 474Chapter 475Chapter 476Chapter 477Chapter 478Chapter 479Chapter 480Chapter 481Chapter 482Chapter 483Chapter 484Chapter 485Chapter 486Chapter 487Chapter 487Chapter 488Chapter 489Chapter 490Chapter 491Chapter 492Chapter 493Chapter 494Chapter 495Chapter 496Chapter 497Chapter 498Chapter 499Chapter 500Chapter 501Chapter 502Chapter 503Chapter 504Chapter 505Chapter 506Chapter 507Chapter 508Chapter 509Chapter 510Chapter 511Chapter 512Chapter 513Chapter 514Chapter 515Chapter 516Chapter 517Chapter 518Chapter 519Chapter 520Chapter 521Chapter 522Chapter 523Chapter 524Chapter 525Chapter 526Chapter 527Chapter 528Chapter 529Chapter 530Chapter 531Chapter 532Chapter 533Chapter 534Chapter 535Chapter 536Chapter 537Chapter 538Chapter 539Chapter 540Chapter 541Chapter 542Chapter 543Chapter 544Chapter 545Chapter 546Chapter 547Chapter 548Chapter 549Chapter 550Chapter 551Chapter 552Chapter 553Chapter 554Chapter 555Chapter 556Chapter 557Chapter 558Chapter 559Chapter 560Chapter 561Chapter 562Chapter 563Chapter 564Chapter 565Chapter 566Chapter 567Chapter 568Chapter 569Chapter 570Chapter 571Chapter 572Chapter 573Chapter 574Chapter 575Chapter 576Chapter 577Chapter 578Chapter 579Chapter 580Chapter 581Chapter 582Chapter 583Chapter 584Chapter 585Chapter 586Chapter 587Chapter 588Chapter 589Chapter 590Chapter 591Chapter 592Chapter 593Chapter 594Chapter 595Chapter 596Chapter 597Chapter 598Chapter 599Chapter 600Chapter 601Chapter 602Chapter 603Chapter 604Chapter 605Chapter 606Chapter 607Chapter 608Chapter 609Chapter 610Chapter 611Chapter 612Chapter 613Chapter 614Chapter 615Chapter 616Chapter 617Chapter 618Chapter 619Chapter 620Chapter 621Chapter 622Chapter 623Chapter 624Chapter 625Chapter 626Chapter 627Chapter 628Chapter 629Chapter 630Chapter 631Chapter 632Chapter 633Chapter 634Chapter 635Chapter 636Chapter 637Chapter 638Chapter 639Chapter 640Chapter 641Chapter 642Chapter 643Chapter 644Chapter 645Chapter 646Chapter 647Chapter 648Chapter 649Chapter 650Chapter 651Chapter 652Chapter 653Chapter 654Chapter 655Chapter 656Chapter 657Chapter 658Chapter 659Chapter 660Chapter 661Chapter 662Chapter 663Chapter 664Chapter 665Chapter 666Chapter 667Chapter 668Chapter 669Chapter 670Chapter 671Chapter 672Chapter 673Chapter 674Chapter 675Chapter 676Chapter 677Chapter 678Chapter 679Chapter 680Chapter 681Chapter 682Chapter 683Chapter 684Chapter 685Chapter 686Chapter 687Chapter 688Chapter 689Chapter 690Chapter 691Chapter 692Chapter 693Chapter 694Chapter 695Chapter 696Chapter 697Chapter 698Chapter 699Chapter 700Chapter 701Chapter 702Chapter 703Chapter 704Chapter 705Chapter 706Chapter 707Chapter 708Chapter 709Chapter 710Chapter 711Chapter 712Chapter 713Chapter 714Chapter 715Chapter 716Chapter 717Chapter 718Chapter 719Chapter 720Chapter 721Chapter 722Chapter 723Chapter 724Chapter 725Chapter 726Chapter 727Chapter 728Chapter 729Chapter 730Chapter 731Chapter 732Chapter 733Chapter 734Chapter 735Chapter 736Chapter 737Chapter 738Chapter 739Chapter 740Chapter 741Chapter 742Chapter 743Chapter 744Chapter 745Chapter 746Chapter 747Chapter 748Chapter 749Chapter 750Chapter 751Chapter 752Chapter 753Chapter 754Chapter 755Chapter 756Chapter 757Chapter 758Chapter 759Chapter 760Chapter 761Chapter 762Chapter 763Chapter 764Chapter 765Chapter 766Chapter 767Chapter 768Chapter 769Chapter 770Chapter 771Chapter 772Chapter 773Chapter 774Chapter 775Chapter 776Chapter 777Chapter 778Chapter 779Chapter 780Chapter 781Chapter 782Chapter 783Chapter 784Chapter 785Chapter 786Chapter 787Chapter 788Chapter 789Chapter 790Chapter 791Chapter 792Chapter 793Chapter 794Chapter 795Chapter 796Chapter 797Chapter 798Chapter 799Chapter 800Chapter 801Chapter 802Chapter 803Chapter 804Chapter 805Chapter 806Chapter 807Chapter 808Chapter 809Chapter 810Chapter 811Chapter 812Chapter 813Chapter 814Chapter 815Chapter 816Chapter 817Chapter 818Chapter 819Chapter 820Chapter 821Chapter 822Chapter 823Chapter 824Chapter 825Chapter 826Chapter 827Chapter 828Chapter 829Chapter 830Chapter 831Chapter 832Chapter 833Chapter 834Chapter 835Chapter 836Chapter 837Chapter 838Chapter 839Chapter 840Chapter 841Chapter 842Chapter 843Chapter 844Chapter 845Chapter 846Chapter 847Chapter 848Chapter 849Chapter 850Chapter 851Chapter 852Chapter 853Chapter 854Chapter 855Chapter 856Chapter 857Chapter 858Chapter 859Chapter 860Chapter 861Chapter 862Chapter 863Chapter 864Chapter 865Chapter 866Chapter 867Chapter 868Chapter 869Chapter 870Chapter 871Chapter 872Chapter 873Chapter 874Chapter 875Chapter 876Chapter 877Chapter 878Chapter 879Chapter 880Chapter 881Chapter 882Chapter 883Chapter 884Chapter 885Chapter 886Chapter 887Chapter 888Chapter 889Chapter 890Chapter 891Chapter 892Chapter 893Chapter 894Chapter 895Chapter 896Chapter 897Chapter 898Chapter 899Chapter 900Chapter 901Chapter 902Chapter 903Chapter 904Chapter 905Chapter 906Chapter 907Chapter 908Chapter 909Chapter 910Chapter 911Chapter 912Chapter 913Chapter 914Chapter 915Chapter 916Chapter 917Chapter 918Chapter 919Chapter 920Chapter 921Chapter 922Chapter 923Chapter 924Chapter 925Chapter 926Chapter 927Chapter 928Chapter 929Chapter 930Chapter 931Chapter 932Chapter 933Chapter 934Chapter 935Chapter 936Chapter 937Chapter 938Chapter 939Chapter 940Chapter 941Chapter 942Chapter 943Chapter 944Chapter 945Chapter 946Chapter 947Chapter 948Chapter 949Chapter 950Chapter 951Chapter 952Chapter 953Chapter 954Chapter 955Chapter 956Chapter 957Chapter 958Chapter 959Chapter 960Chapter 961Chapter 962Chapter 963Chapter 964Chapter 965Chapter 966Chapter 967Chapter 968Chapter 969Chapter 970Chapter 971Chapter 972Chapter 973Chapter 974Chapter 975Chapter 976Chapter 977Chapter 978Chapter 979Chapter 980Chapter 981Chapter 982Chapter 983Chapter 984Chapter 985Chapter 986Chapter 987Chapter 988Chapter 989Chapter 990Chapter 991Chapter 992Chapter 993Chapter 994Chapter 995Chapter 996Chapter 997Chapter 998Chapter 999Chapter 1000Chapter 1001Chapter 1002Chapter 1003Chapter 1004Chapter 1005Chapter 1006Chapter 1007Chapter 1008Chapter 1009Chapter 1010Chapter 1011Chapter 1012Chapter 1013Chapter 1014Chapter 1015Chapter 1016Chapter 1017Chapter 1018Chapter 1019Chapter 1020Chapter 1021Chapter 1021Chapter 1022Chapter 1023Chapter 1024Chapter 1025Chapter 1026Chapter 1027Chapter 1028Chapter 1029Chapter 1030Chapter 1031Chapter 1032Chapter 1033Chapter 1034Chapter 1035Chapter 1036Chapter 1037Chapter 1038Chapter 1039Chapter 1040Chapter 1041Chapter 1042Chapter 1043Chapter 1044Chapter 1045Chapter 1046Chapter 1047Chapter 1048Chapter 1049Chapter 1050Chapter 1051Chapter 1052