Gun x Clover
Tác giả:YAMAHARA Yoshito
Dịch giả:
Phân loại:RomanceSchool LifeAdventureActionMartial ArtsManga
last update time:09/02/2020
Trường trung học Mikado là nơi đào tạo ra những vệ sĩ tốt nhất. Và main của chúng ta, Miroto Hayama, là một trong số đó, nhưng cậu lại không hề có cấp bậc. Vậy mà cậu lại được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một người mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Liệu cậu có sống sót..?
Xem