Nam Thần Là Quái Vật
Tác giả:Allegra liEGUO
Dịch giả:Lạc Thiên nhóm- TT8
Phân loại:RomanceComedySci-fi
last update time:17/07/2019
Nguồn Truyện: Lạc Thiên Nhóm- Truyện Tranh 8 "Tuy rằng là tiết mục siêu nhiên, nhưng có nam thần Phàn Xuyên! Đi đi đi, sợ ma cũng phải đi! Nhưng------- Tại sao tôi và Hoàng Diệc Tuyết được phân chung một đội chứ, không thể cùng với nam thần thì có gì khác! Mà ......... thật sự có ma đó!" ----- tiếng than vãn của cô gái tâm linh Hạ Tiểu Mãn
Xem