Hoàng Phi Hồng Phần I, II, III, IV
Tác giả:Takeshi Maekawa
Dịch giả:
Phân loại:ActionComedyMartial ArtsAdventureShounen
last update time:08/12/2017
Đây là phần tổng hợp của loạt phiêu lưu về cậu bé Hoàng Phi Hồng (tên gốc là Chinmi, các nhà xuất bản đặt tên là Đại Hùng/Trần Mẫn/Phi Hồng ....) bao gồm cả phần 1 (kungfu boy chinmi), phần 2 (giải phóng thị trấn tự lập Hà Nam), phần 3 (giải cứu công chúa), và phần 4 (đang ra hiện nay). Đây là bộ truyện võ thuật nhiều ý nghĩa với các cuộc phiêu lưu nghẹt thở của Phi Hồng Ngoài các ý nghĩa tốt đẹp mà câu chuyện mang lại thì đây là bộ truyện võ thuật cực kỳ đẹp mắt, nhìn là thấy ngứa ngáy chân tay .
Xem
Mục lục:
Chapter 1: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 1Chapter 2: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 2Chapter 3: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 3Chapter 4: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 4Chapter 5: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 5Chapter 6: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 6Chapter 7: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 7Chapter 8: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 8Chapter 9: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 9Chapter 10: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 10Chapter 11: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 11Chapter 12: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 12Chapter 13: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 13Chapter 14: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 14Chapter 15: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 15Chapter 16: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 16Chapter 17: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 17Chapter 18: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 18Chapter 19: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 19Chapter 20: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 20Chapter 21: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 21Chapter 22: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 22Chapter 23: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 23Chapter 24: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 24Chapter 25: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 25Chapter 26: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 26Chapter 27: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 27Chapter 28: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 28Chapter 29: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 29Chapter 30: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 30Chapter 31: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 31Chapter 32: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 32Chapter 33: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 33Chapter 34: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 34Chapter 35: Phần I - Cuộc phiêu lưu của Phi Hồng - Vol 35 - EndChapter 41: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 1Chapter 42: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 2Chapter 43: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 3Chapter 44: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 4Chapter 45: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 5Chapter 46: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 6Chapter 47: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 7Chapter 48: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8Chapter 48.1: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.1Chapter 48.2: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.2Chapter 48.3: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.3Chapter 48.4: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.4Chapter 48.5: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.5Chapter 48.6: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.6Chapter 48.7: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.7Chapter 48.8: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.8Chapter 48.9: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 8.9Chapter 49.1: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.1Chapter 49.2: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.2Chapter 49.3: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.3Chapter 49.4: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.4Chapter 49.5: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.5Chapter 49.6: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.6Chapter 49.7: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.7Chapter 49.8: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.8Chapter 49.9: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.9Chapter 50: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 9.10Chapter 50.1: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.1Chapter 50.2: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.2Chapter 50.3: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.3Chapter 50.4: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.4Chapter 50.5: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.5Chapter 50.6: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.6Chapter 50.7: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.7Chapter 50.8: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.8Chapter 50.9: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 10.9Chapter 51.1: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.1Chapter 51.2: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.2Chapter 51.3: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.3Chapter 51.4: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.4Chapter 51.5: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.5Chapter 51.6: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.6Chapter 51.7: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.7Chapter 51.8: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.8Chapter 51.9: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 11.9Chapter 52: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 12Chapter 53: Phần II - Giải phóng Hà Nam - Vol 13 - EndChapter 61: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 1Chapter 62: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 2Chapter 63: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 3Chapter 64: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 4Chapter 65: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 5Chapter 66: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 6Chapter 67: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 7Chapter 68: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 8Chapter 69: Phần III - Giải cứu Công Chúa - Vol 9 - EndChapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111