Trạch Thiên Ký
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:RomanceManhuaShoujoComedyMartial Arts
last update time:19/04/2018
Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian...
Xem
Mục lục:
Chapter 1.1Chapter 1.2Chapter 2.1Chapter 2.2Chapter 3.1Chapter 3.2Chapter 4.1Chapter 4.2Chapter 5.1Chapter 5.2Chapter 6.1Chapter 6.2Chapter 7.1Chapter 7.2Chapter 8.1Chapter 8.2Chapter 9.1Chapter 9.2Chapter 10.1Chapter 10.2Chapter 11.1Chapter 11.2Chapter 12.1Chapter 12.2Chapter 13.1Chapter 13.2Chapter 14.1Chapter 14.2Chapter 15.1Chapter 15.2Chapter 16.1Chapter 16.2Chapter 17.1Chapter 17.2Chapter 18.1Chapter 18.2Chapter 19.1Chapter 19.2Chapter 20.1Chapter 20.2Chapter 21.1Chapter 21.2Chapter 22.1Chapter 22.2Chapter 23Chapter 24Chapter 25.1Chapter 25.2Chapter 26.1Chapter 26.2Chapter 27.1Chapter 27.2Chapter 28.1Chapter 28.2Chapter 29.1Chapter 29.2Chapter 30.1Chapter 30.2Chapter 31.1Chapter 31.2Chapter 32.1Chapter 32.2Chapter 33.1Chapter 33.2Chapter 34.1Chapter 34.2Chapter 35.1Chapter 35.2Chapter 36.1Chapter 36.2Chapter 37.1Chapter 37.2Chapter 38.1Chapter 38.2Chapter 39.1Chapter 39.2Chapter 40Chapter 40.1Chapter 40.2Chapter 41.1Chapter 41.2Chapter 42.1Chapter 42.2Chapter 43.1Chapter 43.2Chapter 44.1Chapter 44.2Chapter 45.1Chapter 45.2Chapter 46.1Chapter 46.2Chapter 47.1Chapter 47.2Chapter 48.1Chapter 48.2Chapter 49.1Chapter 49.2Chapter 50.1Chapter 50.2Chapter 51.1Chapter 51.2Chapter 52.1Chapter 52.2Chapter 53.1Chapter 53.2Chapter 54.1Chapter 54.2Chapter 55.1Chapter 55.2Chapter 56.1Chapter 56.2Chapter 57.1Chapter 57.2Chapter 58.1Chapter 58.2Chapter 59.1Chapter 59.2Chapter 60.1Chapter 60.2Chapter 61.1Chapter 61.2Chapter 62.1Chapter 62.2Chapter 63.1Chapter 63.2Chapter 64.1Chapter 64.2Chapter 65.1Chapter 65.2Chapter 66.1Chapter 66.2Chapter 67.1Chapter 67.2Chapter 68: rawChapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84