Coffee & Vanilla
Tác giả:Akegami Takara
Dịch giả:
Phân loại:RomanceShoujoComedy
last update time:24/11/2019
Câu chuyện tình của một cô sinh viên 20 tuổi và một “ông chú” 32 tuổi! Họ sẽ ra sao? Đề nghị các bạn cần phải bình tĩnh và sẵn cái gối bên người vì truyện sẽ có cảnh smut...
Xem