Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
Tác giả:Độc Nhãn Miêu
Dịch giả:Lạc Thiên Nhóm- TT8
Phân loại:ComedyXuyên khôngManhuaĐam Mỹ
last update time:28/06/2021
Nguồn truyện: truyentranh.net - Lạc Thiên Nhóm (Truyện Tranh 8) Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45: -46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 52Chapter 53Chapter 54: -55Chapter 55.1Chapter 56: -57Chapter 58: -59Chapter 60: -61-62Chapter 63: -64Chapter 65: -68Chapter 69: 70-70.1Chapter 71: -72Chapter 73: -74Chapter 75: -76Chapter 77: -78Chapter 79: -80Chapter 81: -82Chapter 83: -84Chapter 85: -86-87Chapter 88: -89Chapter 90Chapter 92: 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179Chapter 180Chapter 181Chapter 182Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 186Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 196Chapter 197Chapter 198Chapter 199Chapter 200Chapter 201: Đã sửa lỗi!Chapter 202Chapter 203Chapter 204Chapter 205Chapter 206Chapter 207Chapter 208Chapter 209Chapter 210Chapter 211Chapter 212Chapter 213Chapter 214Chapter 215Chapter 216Chapter 217Chapter 218Chapter 219Chapter 220Chapter 221Chapter 222Chapter 223Chapter 224Chapter 225Chapter 226Chapter 227Chapter 228Chapter 229Chapter 230Chapter 231: - Giáng sinh an lành~Chapter 232Chapter 233Chapter 234Chapter 235Chapter 236Chapter 237Chapter 238Chapter 239Chapter 240Chapter 241Chapter 242Chapter 243Chapter 244Chapter 245Chapter 246Chapter 247Chapter 248Chapter 249: - Moah moah ta~Chapter 250Chapter 251Chapter 252Chapter 253Chapter 254: - 3 tập rồi nhé~Chapter 255Chapter 256Chapter 257Chapter 258: - 2 tập nháChapter 259: - Lại 1 đồng chí lọt hố xuyên khôngChapter 260Chapter 261Chapter 262Chapter 263Chapter 264Chapter 265Chapter 266Chapter 267: - Ấn tượng đầu tiênChapter 268Chapter 269Chapter 269.1Chapter 270Chapter 271Chapter 272Chapter 273Chapter 274Chapter 275Chapter 276Chapter 277Chapter 278Chapter 279Chapter 280Chapter 281Chapter 282Chapter 283Chapter 284Chapter 285Chapter 286Chapter 287Chapter 288Chapter 289Chapter 290Chapter 291Chapter 292Chapter 293Chapter 294Chapter 295Chapter 296Chapter 297Chapter 298Chapter 299Chapter 300Chapter 301Chapter 302Chapter 303Chapter 304Chapter 305Chapter 306Chapter 307Chapter 308Chapter 309Chapter 310Chapter 310Chapter 312Chapter 313Chapter 314Chapter 315Chapter 316Chapter 317Chapter 318Chapter 319Chapter 320Chapter 321Chapter 322Chapter 323Chapter 324Chapter 325Chapter 326Chapter 327Chapter 328Chapter 329Chapter 330Chapter 331Chapter 332Chapter 333Chapter 334Chapter 335Chapter 336Chapter 337Chapter 338Chapter 339Chapter 340Chapter 341Chapter 342Chapter 343Chapter 344Chapter 345Chapter 346Chapter 347