Đấu Phá Thương Khung
Tác giả:Ngã Cật Tây Hồng Thị
Dịch giả:Hầm Truyện
Phân loại:MysteryManhuaSci-fiAdventureActionComedy
last update time:01/01/2022
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung
Xem
Mục lục:
Chapter 0.5Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 79.5Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 85.5Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179Chapter 180Chapter 181Chapter 182Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 186Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 196Chapter 197Chapter 198Chapter 199Chapter 200Chapter 201Chapter 202Chapter 203Chapter 203.5Chapter 204Chapter 205: - Sức Mạnh Kinh ThiênChapter 206Chapter 207Chapter 208Chapter 209: - Âm mưu của Hàn PhongChapter 210Chapter 211Chapter 212Chapter 213Chapter 214: Phá độc áchChapter 215Chapter 216Chapter 217: - Thiên Nhai ThànhChapter 218: - Không gian trùng độngChapter 219Chapter 220: - Cao thủ giấu mặtChapter 221: Bạn Cũ Bạn MớiChapter 222: - Lôi bạoChapter 223: Phong Lôi ĐộngChapter 224: - Hồng gia lão tổChapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn ThânChapter 226: - Ai làm người nấy chịuChapter 227: - Lôi Đình Vạn QuânChapter 228: - Hóa Cốt ThànhChapter 229: Vừa đi vừa chiến đấuChapter 230: Chiến Huyễn ThânChapter 231Chapter 232: - Bóng Hình Xinh ĐẹpChapter 233: - Gặp lại Nạp LanChapter 234Chapter 235Chapter 236Chapter 237Chapter 237.2Chapter 237.3Chapter 238Chapter 238.2Chapter 238.3Chapter 239Chapter 240Chapter 241Chapter 242Chapter 243Chapter 244Chapter 245Chapter 246Chapter 247Chapter 248Chapter 249Chapter 250Chapter 251Chapter 252Chapter 253Chapter 254Chapter 255Chapter 255Chapter 256Chapter 257Chapter 258Chapter 259Chapter 260Chapter 261Chapter 262Chapter 263Chapter 264Chapter 265Chapter 266Chapter 266.5Chapter 267Chapter 268Chapter 268.5Chapter 269Chapter 269.5Chapter 270Chapter 270.5Chapter 271Chapter 271.5Chapter 272Chapter 272.5Chapter 273Chapter 273.5Chapter 274Chapter 274.5Chapter 275.5Chapter 275.5Chapter 276Chapter 276.5Chapter 277: Kho tàng của Hùng ChiếnChapter 277.5: Kho tàng của Hùng Chiến 2Chapter 279: b - Bắt đầu luyện đanChapter 279: a - Vòng thi đấu cuối cùngChapter 280: b - Ba loại dị hỏaChapter 280: a - Diễn biến của đan hộiChapter 281: b - Nghênh đón đan lôi!Chapter 281: a - Thăng Linh Chi Pháp!Chapter 282: b - Idol Tiêu ViêmChapter 282: a - Quán quân Đan HộiChapter 283: b - Thái Hư Cổ Long tộcChapter 283: a - Tào Dĩnh thả thínhChapter 284: b - Tinh Vực mở raChapter 284: a - Long ấnChapter 285: b - Hình thái của Tam Thiên Diễm Viêm HỏaChapter 285: a - Tinh VựcChapter 286:Chapter 287Chapter 288Chapter 288.5Chapter 289Chapter 289.5Chapter 290Chapter 290.5Chapter 291Chapter 292.1 Chapter 292.2Chapter 293.1Chapter 293.2Chapter 294Chapter 295Chapter 296Chapter 297Chapter 298Chapter 299Chapter 300Chapter 301Chapter 302Chapter 303Chapter 304Chapter 305Chapter 306Chapter 307Chapter 308Chapter 309Chapter 310Chapter 311Chapter 312Chapter 313Chapter 314Chapter 315Chapter 316Chapter 317Chapter 318Chapter 319Chapter 320Chapter 321Chapter 322Chapter 323Chapter 324Chapter 325Chapter 326Chapter 327Chapter 328Chapter 329Chapter 330Chapter 331Chapter 332Chapter 333Chapter 334Chapter 335Chapter 336Chapter 337Chapter 338Chapter 339Chapter 340Chapter 341Chapter 342Chapter 343Chapter 344Chapter 345Chapter 346Chapter 347Chapter 348Chapter 349Chapter 350Chapter 351Chapter 352Chapter 353Chapter 354Chapter 355Chapter 356Chapter 357Chapter 358Chapter 359Chapter 360