Hồng Vân
Tác giả:Thôn Xá Nhật Nguyệt
Dịch giả:Lạc Thiên nhóm- TT8
Phân loại:RomanceComedyManhua
last update time:17/11/2017
Nguồn Truyện: Lạc Thiên Nhóm- Truyện Tranh 8 Một Vương tử chán đời, một hộ vệ soái ca! Một tên sơn tặc bá đạo, một thư sinh tiêu sái! Có cần cùng nhau thân thiết không.
Xem