Thiên Kim Đường Môn
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:Ngôn Phong
Phân loại:RomanceDramaManhua
last update time:22/11/2019
Say rượu Ôn Lương vô ý thức gọi tên Hoắc Đông Minh như dụ hoặc trí mạng. Ôn Lương, chỉ có thể biến em thành người phụ nữ của anh em mới không trốn nữa... Hoắc Đông Minh siết chặt năm đấm, hung hăng đem Ôn Lương đặt ở dưới thân. Bốn năm trước em đi không từ mà biệt, bốn năm sau anh sẽ không để em chạy mất, em mãi mãi là người phụ nữ của anh
Xem