Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:A3manga
Phân loại:DramaRomanceManhua
last update time:26/11/2019
Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.
Xem