Kuroshitsuji - Hắc Quản Gia
Tác giả:Toboso Yana
Dịch giả:Nhiều nhóm dịch
Phân loại:ShounenFantasySupernaturalHistoricalActionComedy
last update time:03/05/2019
Cốt truyện xoay quanh 2 nhân vật: 1 là vị bá tước 12 tuổi Ciel Phantomhive: 2 là tay quản gia đến từ địa ngục. Hai con ng` này có mối liên kết chặt chẽ- bản giao ước..... Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bá tước dễ thương và chàng quản gia đẹp trai, lịch hiệp, hãy đón xem...
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143- Tay quản gia ấy, tán dươngChapter 144- Tay quản gia ấy, bắt giữChapter 145- Tay quản gia ấy, Hộ tốngChapter 146- Tay quản gia ấy, chạy trốnChapter 147- Tay quản gia ấy, phong cách Trung HoaChapter 148- Tay quản gia ấy, niềm vui và nỗi khỏChapter 149- Tay quản gia ấy, huy độngChapter 150- Tay quản gia ấy. mê hoặc