Yuusha Ga Shinda!
Tác giả:Subaruichi
Dịch giả:FIVdogg , Dark Angel Group cùng thực hiện
Phân loại:HaremSeinenShounenFantasyAdventureActionComedy
last update time:26/04/2022
The Hero is Dead là một bộ manga hài kể về một anh chàng vô tình giết chết anh hùng diệt quỷ và sau đó bị hoán đổi linh hồn sang xác chết của vị anh hùng quá cố kia. Kể từ đây, huyền thoại hài về anh hùng Zombie được ra đời.
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 16.5Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 24.5Chapter 24.6Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 27.1Chapter 27.2Chapter 27.5Chapter 28Chapter 28.5Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 35.1Chapter 35.2Chapter 35.5Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 47.1Chapter 47.2Chapter 47.5Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 63.1Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 85.2Chapter 86Chapter 87Chapter 88.1Chapter 88.2Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 99.2Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 107.2Chapter 103Chapter 104Chapter 107.5Chapter 108Chapter 109Chapter 110: - bão cátChapter 111: - cô bé cô đơnChapter 112Chapter 110: - bão cátChapter 111: - cô bé cô đơnChapter 112Chapter 113: - phụ thuộc vào người khácChapter 114: - Neuphemphia vs rexbozChapter 115: - Tay trái của chúa quỷChapter 116: - danh tínhChapter 117: - 1000 năm trướcChapter 118: Cổng địa ngụcChapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 121.5Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159.1Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179Chapter 180Chapter 181Chapter 182Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 186Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 196