Tưởng Nhập Phi Phi
Tác giả:Hắc Đồng Giám chế
Dịch giả:A3manga
Phân loại:DramaXuyên khôngManhuaĐam Mỹ
last update time:01/08/2018
Thân là lính đánh thuê như tôi trong lúc làm một dự án đã bất cẩn, cư nhiên xuyên không, nhưng hình như xảy ra chút vấn đề, cư nhiên trở thành vương gia?! Cái quỷ gì vậy! Còn cái gì mà, bất kể ở trong cung hay ngoài cung, ta đều đợi ngươi…
Xem