Lookism
Tác giả:Park Tae Joon
Dịch giả:Lạc Thiên nhóm- TT8
Phân loại:DramaPsychologicalSeinenComedySchool Life
last update time:26/12/2017
Nguồn Truyện: Lạc Thiên Nhóm- Truyện Tranh 8 Park Hyung Suk, béo và xấu xí, luôn bị lôi ra làm trò cười và bắt nạt ở trường.Nhưng có một phép màu đã xảy ra.....
Xem