Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
Tác giả:Kịch Tượng
Dịch giả:Lạc Thiên nhóm- TT8
Phân loại:MysteryXuyên KhôngManhua
last update time:02/07/2019
Nguồn Truyện: Lạc Thiên Nhóm + Lạc Nguyệt - Truyện Tranh 8 Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này không phải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp không trọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 8.5Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 49.5Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104: -105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179Chapter 180Chapter 181Chapter 182Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 186Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 196Chapter 196.5Chapter 197Chapter 197.5Chapter 198Chapter 198.5Chapter 199Chapter 199.5: 1Chapter 199.6: 2Chapter 199.7: 3Chapter 199.8: 4Chapter 200Chapter 201Chapter 202Chapter 203Chapter 204: -206Chapter 207Chapter 208: 209Chapter 210: 215Chapter 216: 220Chapter 221Chapter 222Chapter 223Chapter 224Chapter 225Chapter 226Chapter 227Chapter 228Chapter 229Chapter 230Chapter 231Chapter 233Chapter 234Chapter 235: 236Chapter 237Chapter 238: 240Chapter 241Chapter 242Chapter 243Chapter 245