Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp
Tác giả:Rumiko Takahashi
Dịch giả:
Phân loại:ShounenRomanceFantasyAdventureHistoricalActionManga
last update time:17/11/2017
Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu YashaKhi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng) Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyệnVì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ...
Xem
Mục lục:
Chapter 1.1Chapter 1.2Chapter 1.3Chapter 1.4Chapter 1.5Chapter 1.6Chapter 1.7Chapter 1.8Chapter 2.1Chapter 2.2Chapter 2.3Chapter 2.4Chapter 2.5Chapter 2.6Chapter 2.7Chapter 2.8Chapter 2.9Chapter 2.9Chapter 3.1Chapter 3.2Chapter 3.3Chapter 3.4Chapter 3.5Chapter 3.6Chapter 3.7Chapter 3.8Chapter 3.9Chapter 3.9Chapter 4.1Chapter 4.2Chapter 4.3Chapter 4.4Chapter 4.5Chapter 4.6Chapter 4.7Chapter 4.8Chapter 4.9Chapter 4.9Chapter 5.1Chapter 5.2Chapter 5.3Chapter 5.4Chapter 5.5Chapter 5.6Chapter 5.7Chapter 5.8Chapter 5.9Chapter 5.9Chapter 6.1Chapter 6.2Chapter 6.3Chapter 6.4Chapter 6.5Chapter 6.6Chapter 6.7Chapter 6.8Chapter 6.9Chapter 6.9Chapter 7.1Chapter 7.2Chapter 7.3Chapter 7.4Chapter 7.5Chapter 7.6Chapter 7.7Chapter 7.8Chapter 7.9Chapter 7.9Chapter 8.1Chapter 8.2Chapter 8.3Chapter 8.4Chapter 8.5Chapter 8.6Chapter 8.7Chapter 8.8Chapter 8.9Chapter 8.9Chapter 9.1Chapter 9.2Chapter 9.3Chapter 9.4Chapter 9.5Chapter 9.6Chapter 9.7Chapter 9.8Chapter 9.9Chapter 9.9Chapter 10.1Chapter 10.2Chapter 10.3Chapter 10.4Chapter 10.5Chapter 10.6Chapter 10.7Chapter 10.8Chapter 10.9Chapter 10.9Chapter 11.1Chapter 11.2Chapter 11.3Chapter 11.4Chapter 11.5Chapter 11.6Chapter 11.7Chapter 11.8Chapter 11.9Chapter 12.1Chapter 12.2Chapter 12.3Chapter 12.4Chapter 12.5Chapter 12.6Chapter 12.7Chapter 12.8Chapter 12.9Chapter 13.1Chapter 13.2Chapter 13.3Chapter 13.4Chapter 13.5Chapter 13.6Chapter 13.7Chapter 13.8Chapter 13.9Chapter 13.9Chapter 14.1Chapter 14.2Chapter 14.3Chapter 14.4Chapter 14.5Chapter 14.6Chapter 14.7Chapter 14.8Chapter 14.9Chapter 14.9Chapter 15.1Chapter 15.2Chapter 15.3Chapter 15.4Chapter 15.5Chapter 15.6Chapter 15.7Chapter 15.8Chapter 15.9Chapter 15.9Chapter 16.1Chapter 16.2Chapter 16.3Chapter 16.4Chapter 16.5Chapter 16.6Chapter 16.7Chapter 16.8Chapter 16.9Chapter 16.9Chapter 17.1Chapter 17.2Chapter 17.3Chapter 17.4Chapter 17.5Chapter 17.6Chapter 17.7Chapter 17.8Chapter 17.9Chapter 17.9Chapter 18.1Chapter 18.2Chapter 18.3Chapter 18.4Chapter 18.5Chapter 18.6Chapter 18.7Chapter 18.8Chapter 18.9Chapter 18.9Chapter 19.1Chapter 19.2Chapter 19.3Chapter 19.4Chapter 19.5Chapter 19.6Chapter 19.7Chapter 19.8Chapter 19.9Chapter 19.9Chapter 20.1Chapter 20.2Chapter 20.3Chapter 20.4Chapter 20.5Chapter 20.6Chapter 20.7Chapter 20.8Chapter 20.9Chapter 20.9Chapter 21.1Chapter 21.2Chapter 21.3Chapter 21.4Chapter 21.5Chapter 21.6Chapter 21.7Chapter 21.8Chapter 21.9Chapter 21.9Chapter 22.1Chapter 22.2Chapter 22.3Chapter 22.4Chapter 22.5Chapter 22.6Chapter 22.7Chapter 22.8Chapter 22.9Chapter 23.1Chapter 23.2Chapter 23.3Chapter 23.4Chapter 23.5Chapter 23.6Chapter 23.7Chapter 23.8Chapter 23.9Chapter 23.9Chapter 24.1Chapter 24.2Chapter 24.3Chapter 24.4Chapter 24.5Chapter 24.6Chapter 24.7Chapter 24.8Chapter 24.9Chapter 24.9Chapter 25.1Chapter 25.2Chapter 25.3Chapter 25.4Chapter 25.5Chapter 25.6Chapter 25.7Chapter 25.8Chapter 25.9Chapter 25.9Chapter 26.1Chapter 26.2Chapter 26.3Chapter 26.4Chapter 26.5Chapter 26.6Chapter 26.7Chapter 26.8Chapter 26.9Chapter 26.9Chapter 27.1Chapter 27.2Chapter 27.3Chapter 27.4Chapter 27.5Chapter 27.6Chapter 27.7Chapter 27.8Chapter 27.9Chapter 27.9Chapter 28.1Chapter 28.2Chapter 28.3Chapter 28.4Chapter 28.5Chapter 28.6Chapter 28.7Chapter 28.8Chapter 28.9Chapter 28.9Chapter 29.1Chapter 29.2Chapter 29.3Chapter 29.4Chapter 29.5Chapter 29.6Chapter 29.7Chapter 29.8Chapter 29.9Chapter 29.9Chapter 30.1Chapter 30.2Chapter 30.3Chapter 30.4Chapter 30.5Chapter 30.6Chapter 30.7Chapter 30.8Chapter 30.9Chapter 30.9Chapter 31.1Chapter 31.2Chapter 31.3Chapter 31.4Chapter 31.5Chapter 31.6Chapter 31.7Chapter 31.8Chapter 31.9Chapter 31.9Chapter 32.1Chapter 32.2Chapter 32.3Chapter 32.4Chapter 32.5Chapter 32.6Chapter 32.7Chapter 32.8Chapter 32.9Chapter 33.1Chapter 33.2Chapter 33.3Chapter 33.4Chapter 33.5Chapter 33.6Chapter 33.7Chapter 33.8Chapter 33.9Chapter 33.9Chapter 34.1Chapter 34.2Chapter 34.3Chapter 34.4Chapter 34.5Chapter 34.6Chapter 34.7Chapter 34.8Chapter 34.9Chapter 34.9Chapter 35.1Chapter 35.2Chapter 35.3Chapter 35.4Chapter 35.5Chapter 35.6Chapter 35.7Chapter 35.8Chapter 35.9Chapter 35.9Chapter 36.1Chapter 36.2Chapter 36.3Chapter 36.4Chapter 36.5Chapter 36.6Chapter 36.7Chapter 36.8Chapter 36.9Chapter 36.9Chapter 37.1Chapter 37.2Chapter 37.3Chapter 37.4Chapter 37.5Chapter 37.6Chapter 37.7Chapter 37.8Chapter 37.9Chapter 37.9Chapter 38.1Chapter 38.2Chapter 38.3Chapter 38.4Chapter 38.5Chapter 38.6Chapter 38.7Chapter 38.8Chapter 38.9Chapter 38.9Chapter 39.1Chapter 39.2Chapter 39.3Chapter 39.4Chapter 39.5Chapter 39.6Chapter 39.7Chapter 39.8Chapter 39.9Chapter 39.9Chapter 40.1Chapter 40.2Chapter 40.3Chapter 40.4Chapter 40.5Chapter 40.6Chapter 40.7Chapter 40.8Chapter 40.9Chapter 40.9Chapter 41.1Chapter 41.2Chapter 41.3Chapter 41.4Chapter 41.5Chapter 41.6Chapter 41.7Chapter 41.8Chapter 41.9Chapter 41.9Chapter 42.1Chapter 42.2Chapter 42.3Chapter 42.4Chapter 42.5Chapter 42.6Chapter 42.7Chapter 42.8Chapter 42.9Chapter 43.1Chapter 43.2Chapter 43.3Chapter 43.4Chapter 43.5Chapter 43.6Chapter 43.7Chapter 43.8Chapter 43.9Chapter 44.1Chapter 44.2Chapter 44.3Chapter 44.4Chapter 44.5Chapter 44.6Chapter 44.7Chapter 44.8Chapter 44.9Chapter 44.9Chapter 45.1Chapter 45.2Chapter 45.3Chapter 45.4Chapter 45.5Chapter 45.6Chapter 45.7Chapter 45.8Chapter 45.9Chapter 45.9Chapter 46.1Chapter 46.2Chapter 46.3Chapter 46.4Chapter 46.5Chapter 46.6Chapter 46.7Chapter 46.8Chapter 46.9Chapter 46.9Chapter 47.1Chapter 47.2Chapter 47.3Chapter 47.4Chapter 47.5Chapter 47.6Chapter 47.7Chapter 47.8Chapter 47.9Chapter 48.1Chapter 48.2Chapter 48.3Chapter 48.4Chapter 48.5Chapter 48.6Chapter 48.7Chapter 48.8Chapter 48.9Chapter 48.9Chapter 49.1Chapter 49.2Chapter 49.3Chapter 49.4Chapter 49.5Chapter 49.6Chapter 49.7Chapter 49.8Chapter 49.9Chapter 49.9Chapter 50.1Chapter 50.2Chapter 50.3Chapter 50.4Chapter 50.5Chapter 50.6Chapter 50.7Chapter 50.8Chapter 50.9Chapter 50.9Chapter 51.1Chapter 51.2Chapter 51.3Chapter 51.4Chapter 51.5Chapter 51.6Chapter 51.7Chapter 51.8Chapter 51.9Chapter 51.9Chapter 52.1Chapter 52.2Chapter 52.3Chapter 52.4Chapter 52.5Chapter 52.6Chapter 52.7Chapter 52.8Chapter 52.9Chapter 52.9Chapter 53.1Chapter 53.2Chapter 53.3Chapter 53.4Chapter 53.5Chapter 53.6Chapter 53.7Chapter 53.8Chapter 53.9Chapter 53.9Chapter 54.1Chapter 54.2Chapter 54.3Chapter 54.4Chapter 54.5Chapter 54.6Chapter 54.7Chapter 54.8Chapter 54.9Chapter 54.9Chapter 55.1Chapter 55.2Chapter 55.3Chapter 55.4Chapter 55.5Chapter 55.6Chapter 55.7Chapter 55.8Chapter 55.9Chapter 55.9Chapter 56.1Chapter 56.2Chapter 56.3Chapter 56.4Chapter 56.5Chapter 56.6Chapter 56.7Chapter 56.8Chapter 56.9Chapter 57.1Chapter 57.2: Extra