Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
Tác giả:Mạn Tinh Cầu
Dịch giả:
Phân loại:Cổ ĐạiRomanceManhua
last update time:18/04/2022
Trong vòng một đêm, nữ ma đầu mạnh nhất lục giới ai gặp cũng sợ bi thảm bị teo nhỏ lại, bị bắt nạt? bị chèn ép? Bị ám sát? Không thể nào! Này, tên kiếm tu phế đằng kia, liền giao cho ngươi nhiệm vụ đưa bản tôn về nhà đấy!
Xem