Lại Gặp Được Em
Tác giả:Hàm Húc L_MO
Dịch giả:
Phân loại:RomanceSchool LifeShoujoManhua
last update time:09/05/2022
Thời cấp 3 hai người vì hiểu nhầm mà bỏ lỡ nhau, sau khi tốt nghiệp đại học trở về trường cấp 3 cũ dạy học. 7 năm xa cách, nam chính lại không nhận ra cô là người con gái năm ấy!? Một cô giáo dạy thể dục mặt lạnh không hiểu tình đời, một thầy giáo dạy toán ôn nhu luôn mỉm cười nhưng xấu bụng, gặp nhau lần nữa, cảnh còn người mất, tình cảm không tật mà chết phải chăng có thể bắt đầu lại từ đầu? Mà bí mật thời cấp 3 ấy cũng đang dần được hé mở…
Xem
Mục lục:
Chapter 0Chapter 0.2Chapter 0.3Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 3.5Chapter 4Chapter 4.5Chapter 5Chapter 5.2Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 8.5Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 25.5Chapter 25.6Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 32.5Chapter 33Chapter 33.5Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 40.5Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 44.5Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 54.5Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 110.5Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 113.5Chapter 113.6Chapter 113.7Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132