Đứa Em Gái Hai Mặt
Tác giả:Sankaku Head
Dịch giả:
Phân loại:School LifeComedyManga
last update time:23/09/2019
Ngày nảy ngày nay có một thằng anh trai "sở hữu" một đứa em gái tên Umaru 16 tuổi mà trông như con 10 tuổi. Học rộng tài cao, tốt bụng với mọi người, được mọi người nể trọng và mấy thứ đại loại thế. Ai ai cũng kính nể Ấy là mấy người chưa biết khi bé bước vào nhà bé thì bé thành cái giống gì thôi...
Xem
Mục lục:
Chapter 0: cChapter 0: bChapter 0: aChapter 0.1Chapter 0.2Chapter 0.3Chapter 1: Umaru và Onii-chanChapter 2: Umaru và trường lớp ...Chapter 3: Umaru và ngày nghỉ ...Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 29.2Chapter 30Chapter 30.1Chapter 30.2Chapter 30.5Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42Chapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56: Umaru và Sylphin FordChapter 56.1Chapter 56.5Chapter 57Chapter 57.5Chapter 58Chapter 59Chapter 59.1Chapter 59.5: BonusChapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 62.1Chapter 62.5: BonusChapter 63Chapter 64Chapter 65Chapter 65.1Chapter 65.2Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 69.1Chapter 69.5: BonusChapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 75.1Chapter 75.5: BonusChapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 91.1Chapter 91.2Chapter 91.2Chapter 92Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 111Chapter 112Chapter 113Chapter 113.1Chapter 113.2Chapter 113.3Chapter 113.5: Parody chương 1Chapter 114Chapter 114.5: Parody chương 2Chapter 115Chapter 115.5: Parody chương 3Chapter 116Chapter 117Chapter 117.5Chapter 118Chapter 118.5Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 135.5Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 142.5Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 151.5Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161: Umaru và Đường về nhàChapter 162: Umaru và Tiệc chiêu đãiChapter 163: Umaru và KanauChapter 164: Oni-chan và kí ức mùa hèChapter 165: Đi dạo cùng UmaruChapter 166: Họp phụ huynh cùng UmaruChapter 167: Họp phụ huynh cùng Umaru (2)Chapter 168: Umaru và Kênh giáo dụcChapter 169: Umaru và game điện thoạiChapter 170: Chuyện Anh trai và Em gáiChapter 171: Umaru và vật kỉ niệmChapter 172: Umaru chạy MarathonChapter 173: Umaru và ngày hội MarathonChapter 174: Umaru và Lo âuChapter 175Chapter 176: Umaru và công viênChapter 177: Umaru và Cửa hàng giúp việcChapter 178: Umaru và chuyến đi chơiChapter 179: Umaru và ngày nghỉChapter 180: Umaru và ông già NoelChapter 181Chapter 182: Umaru và sau kì nghỉChapter 183: Umaru và mất điệnChapter 184: Umaru và vừa đi vừa ănChapter 185: Umaru và Game onlineChapter 186: Umaru và Sô cô laChapter 187: Umaru và Phấn hoaChapter 188Chapter 189Chapter 191: Hạnh phúc của Anh trai