Thái Cổ Cuồng Ma
Tác giả:Hán Lệ
Dịch giả:
Phân loại:MysteryManhuaMartial ArtsWebtoon
last update time:24/10/2019
Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Hán Lệ. Một thiếu niên tóc trắng, có rồng bảy màu quấn lấy, vai mang quan tài đá thời viễn cổ, nhìn Chư Thiên chí tôn cao cao tại thượng, vạn cổ đạo tổ, nói rằng: "Chư vị, ta nói thạch quan ta từng chôn thiên, các vị có tin không?"
Xem