Mạnh Bà Truy Phu Ký
Tác giả:Mạch Thượng
Dịch giả:
Phân loại:RomanceComedyManhuaWebtoon
last update time:16/05/2019
Mạnh Bà dưới địa phủ trong một lần đắc tội Kim Đồng của Nguyệt Lão, bị Nguyệt Lão phục thù bằng cách quấn dây tơ hồng của Mạnh Bà và Diêm Vương Thịnh Gia Ngạn nổi tiếng bạo ngược. Mạnh tỉ tỉ có chịu thua số phận an bày phải yêu người tàn bạo hay là...
Xem