Cao Đẳng Linh Hồn
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:ActionManhua
last update time:28/04/2022
Một cái vô thần luận thiếu niên tưởng thuận gió bởi vì một lần ngoài ý muốn thu hoạch được một loại thần kỳ lực lượng, bằng vào loại lực lượng này, hắn có thể nhẹ nhõm hóa giải thế gian kinh khủng nhất, nhất khiến người e ngại sự kiện. Nhiệm vụ lần này là cứu vớt một cái mất tích thiếu niên, địa điểm thì là khiến người nghe tin đã sợ mất mật Côn phệ nham! Nhìn hắn như thế nào một đi ngang qua quan trảm tướng! Dũng đấu Tà Linh! Không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ! Nếu không hết thảy đánh nổ!
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8Chapter 9Chapter 10Chapter 11Chapter 12Chapter 13Chapter 14Chapter 15Chapter 16Chapter 17Chapter 18Chapter 19Chapter 20Chapter 21Chapter 22Chapter 23Chapter 24Chapter 25Chapter 26Chapter 27Chapter 28Chapter 29Chapter 30Chapter 31Chapter 32Chapter 33Chapter 34Chapter 35Chapter 36Chapter 37Chapter 38Chapter 39Chapter 40Chapter 41Chapter 42.1Chapter 42.2Chapter 43.1Chapter 43.2Chapter 44.1Chapter 44.2Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51.1Chapter 51.2Chapter 51.3Chapter 52.1Chapter 52.2Chapter 52.3Chapter 53.1Chapter 53.2Chapter 53.3Chapter 54.1Chapter 54.2Chapter 54.3Chapter 55.1Chapter 55.2Chapter 55.3Chapter 56.1Chapter 56.2Chapter 56.3Chapter 57.1Chapter 57.2Chapter 57.3Chapter 58.1Chapter 58.2Chapter 59.1Chapter 59.2Chapter 60Chapter 60.2Chapter 61.1Chapter 61.2Chapter 62.1Chapter 62.2Chapter 63.1Chapter 63.2Chapter 64.1Chapter 64.2Chapter 65.1Chapter 65.2Chapter 66.1Chapter 66.2Chapter 67.1Chapter 67.2Chapter 68.1Chapter 68.2Chapter 69.1Chapter 69.2Chapter 70.1Chapter 70.2Chapter 71.1Chapter 71.2Chapter 72.1Chapter 72.2Chapter 73.1Chapter 73.2Chapter 74.1Chapter 74.2Chapter 75.1Chapter 75.2Chapter 76.1Chapter 76.2Chapter 77.1Chapter 77.2Chapter 78.1Chapter 78.2Chapter 79.1Chapter 79.2Chapter 80.1Chapter 80.2Chapter 81.1Chapter 81.2Chapter 82Chapter 82.2Chapter 83Chapter 83.2Chapter 84Chapter 84.2Chapter 85Chapter 85.2Chapter 86Chapter 86.5Chapter 87Chapter 87.5Chapter 88Chapter 88.5Chapter 89Chapter 89.5Chapter 90Chapter 90.5Chapter 91Chapter 91.5Chapter 92Chapter 92.5Chapter 93Chapter 93.5Chapter 94Chapter 94.5Chapter 95Chapter 95.5Chapter 96Chapter 96.5Chapter 97Chapter 97.5Chapter 98Chapter 98.5Chapter 99Chapter 99.5Chapter 100Chapter 100.5Chapter 101Chapter 101.5Chapter 102Chapter 102.5Chapter 103Chapter 103.5Chapter 104Chapter 104.5Chapter 105Chapter 105.5Chapter 106Chapter 106.5Chapter 107Chapter 107.5Chapter 108Chapter 108.5Chapter 109Chapter 109.5Chapter 110Chapter 110.5Chapter 111Chapter 111.5Chapter 112Chapter 112.5Chapter 113Chapter 113.5Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173