Sơn Hải Kinh Truyện
Tác giả:Khưu Phúc Long
Dịch giả:
Phân loại:MysteryManhuaFantasySupernaturalAdventureAction
last update time:14/05/2021
Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Các bạn chú ý đón xem. "Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi loại đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước.
Xem
Mục lục:
Chapter 0: Giới thiệu truyệnChapter 1: Hồi mở đầuChapter 2Chapter 2.5Chapter 3Chapter 4: Hành Đạo HộiChapter 5: Liệp Thú HànhChapter 6: Thiên Sơn đoạt thửChapter 7.1Chapter 7.2Chapter 8Chapter 9Chapter 9.2Chapter 10Chapter 10.2Chapter 11Chapter 11.2Chapter 12Chapter 12.2Chapter 13Chapter 13.2Chapter 14Chapter 14.2Chapter 15Chapter 15.2Chapter 16Chapter 16.2Chapter 17Chapter 17.2Chapter 18Chapter 18.2Chapter 19Chapter 19.2Chapter 20Chapter 20.2Chapter 21Chapter 21.2Chapter 22Chapter 22.2Chapter 23Chapter 23.2Chapter 24Chapter 24.2Chapter 25Chapter 25.2Chapter 26Chapter 26.2Chapter 27Chapter 27.2Chapter 28Chapter 28.2Chapter 29Chapter 29.2Chapter 30Chapter 30.2Chapter 31Chapter 31.2Chapter 32Chapter 32.2Chapter 33Chapter 33.2Chapter 34Chapter 34.2Chapter 35Chapter 35.2Chapter 36Chapter 36.2Chapter 37Chapter 37.2Chapter 38Chapter 38.2Chapter 39Chapter 39.2Chapter 40Chapter 40.2Chapter 41Chapter 41.2Chapter 42Chapter 43Chapter 43.2Chapter 44Chapter 44.2Chapter 45Chapter 45.2Chapter 46Chapter 46.2Chapter 47Chapter 47.2Chapter 48Chapter 48.2Chapter 49Chapter 49.2Chapter 50Chapter 50.2Chapter 51Chapter 51.2Chapter 52Chapter 52.2Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59Chapter 60Chapter 61Chapter 62Chapter 63: 64Chapter 64Chapter 65Chapter 66Chapter 67Chapter 68Chapter 69Chapter 69.1Chapter 70Chapter 71Chapter 72Chapter 73Chapter 74Chapter 75Chapter 76Chapter 77Chapter 78Chapter 79Chapter 80Chapter 81Chapter 82Chapter 83Chapter 84Chapter 85Chapter 86Chapter 87Chapter 88Chapter 89Chapter 90Chapter 91Chapter 92Chapter 93Chapter 94Chapter 95Chapter 96Chapter 97Chapter 98Chapter 99Chapter 100Chapter 101Chapter 102Chapter 103Chapter 104Chapter 105Chapter 106Chapter 107Chapter 108Chapter 109Chapter 110Chapter 112Chapter 113Chapter 114Chapter 115Chapter 116Chapter 116.2Chapter 116.5Chapter 117Chapter 118Chapter 119Chapter 120Chapter 121Chapter 122Chapter 123Chapter 124Chapter 125Chapter 126Chapter 127Chapter 128Chapter 129Chapter 130Chapter 131Chapter 132Chapter 133Chapter 134Chapter 135Chapter 136Chapter 137Chapter 138Chapter 139Chapter 140Chapter 141Chapter 142Chapter 143Chapter 144Chapter 145Chapter 146Chapter 147Chapter 148Chapter 149Chapter 149.1: Chu ký 1Chapter 149.2: Chu ký 2Chapter 149.3: Chu ký 3Chapter 150Chapter 151Chapter 152Chapter 153Chapter 154Chapter 155Chapter 156Chapter 157Chapter 158Chapter 159Chapter 160Chapter 161Chapter 162Chapter 163Chapter 164Chapter 165Chapter 166Chapter 167Chapter 168Chapter 169Chapter 170Chapter 171Chapter 172Chapter 173Chapter 174Chapter 175Chapter 176Chapter 177Chapter 178Chapter 179Chapter 180Chapter 181Chapter 182Chapter 183Chapter 184Chapter 185Chapter 186Chapter 187Chapter 188Chapter 189Chapter 190Chapter 191Chapter 192Chapter 193Chapter 194Chapter 195Chapter 196Chapter 197Chapter 198: RawChapter 199Chapter 200Chapter 201Chapter 202Chapter 203Chapter 204Chapter 205: RawChapter 206Chapter 207: RawChapter 208Chapter 209: RawChapter 210Chapter 211Chapter 212Chapter 213Chapter 214Chapter 215: RawChapter 216Chapter 217: RawChapter 218Chapter 219Chapter 220Chapter 221Chapter 222Chapter 223Chapter 234: RawChapter 235: RawChapter 234Chapter 235: RawChapter 228Chapter 237: RawChapter 230: RawChapter 231Chapter 232Chapter 233