Thiên Tỉnh Chi Lộ
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:ActionFantasyManhuaAdventureMystery
last update time:30/11/2021
Xung, Minh, Khí, Xu, Lực, Tinh, Anh.Phách chi bảy lực!Nhận biết bảy phách, tạo nên vô số cường giả.Nhưng mà, trong một nhà học viện không đáng chú ý, thiếu niên lại đối mặt bị trục xuất nguy cơ. . .
Xem