Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng
Tác giả:Đường Gia Tam Thiếu
Dịch giả:
Phân loại:ActionMysteryManhuaAdventure
last update time:03/08/2021
Đường Môn anh hùng, cường thế trở về. Đầy ngập nhiệt huyết, lại liên tiếp kinh điển. Thời Không Loạn Lưu, kỳ lạ Hắc Động, ngày xưa Thần Giới có thể hay không như nguyện trở về? Chúng Thần cuộc chiến, đấu trí so dũng khí, bảy đại Thần Vương có thể hay không dắt tay đi về phía trước?
Xem