The dungeon Master
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:RomanceFantasyAdventureActionComedyMartial Arts
last update time:18/04/2022
Nhân vật chính của chúng ta " Oh ju-yoon" một dạng người điển hình có thể thấy ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòngtốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là .....
Xem