Phượng Khởi Hoa Tàng
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:DramaRomanceShoujoManhua
last update time:09/04/2020
Khưu Hỷ La - thần y, y thuật phi phàm, có bàn tay thần kỳ. Thông minh nhạy bén, trọng tình cảm. Yên Lãng - chủ nhân của Túc Quốc. Túc trí đa mưu, vô cùng sâu sắc, phụ thân là Tịnh Thân vương, mẫu thân là Hòa An công chúa của Đại Chu .
Xem