Phục Ma Thiên Sư
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:ActionHorrorManhua
last update time:19/06/2019
Chung Quỳ cùng đồ đệ của hắn Tần Sương thông qua lần lượt hàng yêu trừ ma dần dần phát hiện những yêu vật này cổ quái liên hệ cùng bọn hắn một chút kỳ quái bố trí, cuối cùng tra ra có người nghĩ ở kinh thành bố trí dạng này pháp trận.
Xem