Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống
Tác giả:Đồ Sơn Quân &Phi Phàm Khắp Xã
Dịch giả:Hầm Truyện
Phân loại:ActionMysteryXuyên KhôngManhuaAdventure
last update time:31/01/2019
Xuyên việt tới thế giới trò chơi! Nhân vật chính Long Phi mang theo một hệ thống cuồng bạo thức tỉnh bên trongthế giới trò chơi, giết quái lên cấp, giết người cũng thăng cấp, nghịch tập báo thù, nghiền ép tam giới, đã bạo hết thảy người không phục!
Xem