Viện bảo tàng tâm nguyện
Tác giả:Lục Tương
Dịch giả:
Phân loại:RomanceComedyManhua
last update time:28/01/2019
Đột nhiên vị vương tử của hành tinh Khốc Huyền lại muốn ký kết khế ước với tôi, trở thành sứ giả nguyện vọng của Trái Đất! Tại sao con mèo ngốc thích bán manh này lại thực hiện nguyện vọng của mọi người, đồng thời còn thay đổi hình dạng để trêu chọc tôi, khiến tôi không hề phòng bị mà động lòng?
Xem