Thiếu soái của tôi chính là manh như vậy
Tác giả:Khanh Mạn văn hóa
Dịch giả:
Phân loại:RomanceComedy
last update time:19/05/2019
Thượng Hải đầy sóng gió, thiếu soái bá đạo gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ, vốn cho rằng có thể nối lại tình xưa, nhưng mỗi lần đều vướng vào những âm mưu khó lường. Chiến tranh, báo thù, yêu hận, bi quan…. Trong ánh lửa sắp lụi tàn, liệu bọn họ có thể bảo hộ được đoạn tình cảm này không?
Xem