Manh thê nghịch ngợm
Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Phân loại:RomanceShoujoManhua
last update time:28/03/2019
nội dung :ở tại khách sạn, cửa phòng nửa đêm bị một tên say rượu soái ca gõ cửa. Nhìn hắn đối với chăn làm không thể miêu tả sự tình, ta nội tâm là hỏng mất. Mấu chốt người nam nhân này cho rằng hắn này đêm đối tượng là ta, để lại một chồng tiền mặt. Sáng sớm hôm sau ta làm trò hắn nhất bang tổn hữu mặt đem tiền rơi tại hắn trên người, mắng hắn không được. Không ngờ từ đây ta lại bị hắn cấp quấn lên, còn bởi vì một cái có lẽ có “Hài tử” thành hắn vị hôn thê. Nhất đáng giận chính là hắn kia giúp tổn hữu, phùng tràng tất đến, liền một hồi sao chép xé bức bãi đều phải tới trộn lẫn hợp nhất chân. Xé bức hoàn mỹ hạ màn sau, bọn họ xoay người quay đầu lại, ác ý mở miệng: “Kỳ thượng, tôm bì bì chúng ta đi!” Ta……
Xem
Mục lục:
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7: - Manh Thê Có Chút DaChapter 8: - Manh Thê Có Chút DaChapter 9: - Manh Thê Có Chút DaChapter 10: - Manh Thê Có Chút DaChapter 11: - Manh Thê Có Chút DaChapter 12: - Manh Thê Có Chút DaChapter 13: - Manh Thê Có Chút DaChapter 14: - Manh Thê Có Chút DaChapter 15: - Manh Thê Có Chút DaChapter 16: - Manh Thê Có Chút DaChapter 17: - Manh Thê Có Chút DaChapter 18: - Manh Thê Có Chút DaChapter 19: - Manh Thê Có Chút DaChapter 20: - Manh Thê Có Chút DaChapter 21: - Manh Thê Có Chút DaChapter 22: - Manh Thê Có Chút DaChapter 23: - Manh Thê Có Chút DaChapter 24: - Manh Thê Có Chút DaChapter 25: - Manh Thê Có Chút DaChapter 26: - Manh Thê Có Chút DaChapter 27: - Manh Thê Có Chút DaChapter 28: - Manh Thê Có Chút DaChapter 29: - Manh Thê Có Chút DaChapter 30: - Manh Thê Có Chút DaChapter 31: - Manh Thê Có Chút DaChapter 32: - Manh Thê Có Chút DaChapter 33: - Manh Thê Có Chút DaChapter 34: - Manh Thê Có Chút DaChapter 35: - Manh Thê Có Chút DaChapter 36: - Manh Thê Có Chút DaChapter 37: - Manh Thê Có Chút DaChapter 38: - Manh Thê Có Chút DaChapter 39: - Manh Thê Có Chút DaChapter 40: - Manh Thê Có Chút DaChapter 41: - Manh Thê Có Chút DaChapter 42: - Manh Thê Có Chút DaChapter 43Chapter 44Chapter 45Chapter 46Chapter 47Chapter 48Chapter 49Chapter 50Chapter 51Chapter 52Chapter 53Chapter 54Chapter 55Chapter 56Chapter 57Chapter 58Chapter 59