Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga
Tác giả:Akai Matsuri
Dịch giả:
Phân loại:ActionFantasyXuyên KhôngAdventure
last update time:28/10/2020
Main cùng cả lớp được triệu hồi sang thế giới khác nhằm giúp họ đánh đuổi quỷ vương. Và khác với bạn bè mình, main nhận được nghề nghiệp là một "Sát thủ", liệu anh sẽ khám phá ra sự thật ẩn sau thế giới này? Lí do mà anh cùng mọi người được triệu hồi tới đây là?
Xem