Bạn Trai Quái Thú Của Tôi
Tác giả:Mạn Khải Động Mạn
Dịch giả:A3manga
Phân loại:RomanceSchool LifeManhua
last update time:11/03/2019
Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!
Xem