Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Tác giả:Thiên Tằm Thổ Đậu
Dịch giả:Truyện Siêu Hay
Phân loại:FantasyManhuaAdventure
last update time:18/01/2020
Phần tiếp theo của Đại Chúa Tể. Thiếu niên Khương dịch niên tiến vào linh lộ rèn luyện, kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần.Trên đường lịch luyện, hắn phát hiện dường như mình có mối liên hệ với vị diện giam cầm Tà Linh tộc từng bị phong ấn. Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây
Xem